Återvinning

Utöver vår flyttservice erbjuder vi tjänster för återvinning och avfallshantering som riktar sig till både privatpersoner och företag.

Du kanske behöver göra dig av med grovsopor, möbler, elektronik, överblivna föremål och annat avfall som inte hanteras av den kommunala sophämtningen och som kan vara besvärligt att ta hand om själv om man inte har tillgång till bil och släpvagn.

Vi förstår att det kan vara utmanande att hantera detta själv och därför har vi skapat en bekväm och miljövänlig lösning för detta. Vi kommer till dig, sorterar på plats och transporterar sedan antingen till återvinningscentral eller till valfri hjälporganisation.

Vår personal är utbildad för att effektivt sortera och hantera ert avfall och vi lämnar endast till auktoriserade återvinningsanläggningar.

Med Göteborgs Flytt och Tunglyft kan ni känna er trygga med att ert avfall tas om hand på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa till att göra er avfallshantering enklare och mer miljövänlig.