Miljö- & kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

För Göteborgs flytt & tunglyft är kvalitet på utförda tjänster väldigt viktigt, vi försöker ständigt att förbättra vår kunskap genom utbildning externt och internt. Vår policy innebär att:

  • Vi skall följa lagar och regler.
  • Vi skall påbörja och avsluta uppdragen i rätt tid.
  • Vi skall utföra våra uppdrag med noggrannhet och omtanke.
  • Vi skall tillsammans med kunden utvärdera varje genomfört projekt.
  • Vi skall agera omedelbart på vad kunden uppfattar som dålig kvalitet.
  • Vi skall vid förfrågan utföra besiktning inom 3 dagar och lämna offert inom 5 dagar.
  • Vi skall informera våra kunder när det uppstår hinder för genomförandet av uppdraget.
  • Vi skall utbilda våra anställda så att de alltid innehar hög kompetens i det arbete de utför.
  • Våra medarbetare alltid skall bära enhetliga arbetskläder.

Miljöpolicy

Vi på Göteborgs flytt och tunglyft strävar efter energisnåla lösningar som stödjer en hållbar utveckling.

För att minska miljöpåverkan från resor i tjänsten använder sig flytt och tunglyft av miljöbilar, vi samåker och utnyttjar kollektiv trafiken i högsta möjliga grad.

Vi ställer relevanta krav på våra leverantörer i samband med inköp av varor och tjänster så att miljöpåverkan är så låg som möjligt utan att våran verksamhet påverkas negativt.

Alla sopor sorteras och återvinns. Den egna lokalvården använder sig enbart av miljövänliga produkter.